ทัวร์เกาหลี โปรโมชั่นทัวร์เกาหลี ทัวร์ยุโรป แพ็คเกจทัวร์ยุโรป ทัวร์ญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมทัวร์ โอเชียเนีย


gallery

เงื่อนไขข้อตกลง

ติดต่อฝ่ายขาย

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศต่างๆ

เช็คอุณหภูมิเกาหลี

amazing thailand

การบินไทย

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี

japan national

qlock

facebook

qr code angelstartravel

tat license

Clip VDO 

 

 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก โปรแกรมทัวร์พม่า แพ็คเกจทัวร์ พม่า ราคาทัวร์พม่า พม่าทัวร์ บริษัททัวร์พม่า ทัวร์ไหว้พระพม่า

โปรแกรมพม่า : ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 4 วัน

IMG 0989
 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า  รหัส : AMM121-01

    รายละเอียด : โปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2 : อินทร์แขวน – วัดพระไฝเลื่อน – วัดไจ๊คะวาย – เจดีย์กาบาเอ – พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง – โชว์การะเวก
วันที่ 3 :

ย่างกุ้ง  วัดพระบารมี – วัดพระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์โปตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต

วันที่ 4 :

สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ

ออกเดินทาง (15 พ.ย./5,7 ธ.ค. 56) Bangkok Airways(PG)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เริ่มต้นที่ 21,900 บาท

อ่านเพิ่มเติม: โปรแกรมพม่า : ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 4 วัน

โปรแกรมพม่า : ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน

IMG 1051
 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า  รหัส : AMM121-04

    รายละเอียด : โปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2 : อินทร์แขวน – วัดพระไฝเลื่อน – วัดไจ๊คะวาย – เจดีย์กาบาเอ – พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง – โชว์การะเวก
วันที่ 3 :

ย่างกุ้ง  วัดพระบารมี – วัดพระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์โปตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ

ออกเดินทาง (1,8,15,22,29 พ.ย./13,20,27,28 ธ.ค. 56)
Thai Air Asia(FD)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เริ่มต้นที่ 17,900 บาท

อ่านเพิ่มเติม: โปรแกรมพม่า : ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน

โปรแกรมพม่า : ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน

IMG 1008
 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า  รหัส : AMM121-02

    รายละเอียด : โปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – พระนอนตาหวาน – เจดีย์ซูเล – เจดีย์ชเวดากอง – โชว์การะเวก
วันที่ 2 : หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – ตลาดสก๊อต
วันที่ 3 :

ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ  วัดพระบารมี – วัดพระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์โปตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

ออกเดินทาง (1,8,15,22ล29 พ.ย./13,20,27,28 ธ.ค. 56)
Thai Air Asia(FD)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เริ่มต้นที่ 15,900 บาท

อ่านเพิ่มเติม: โปรแกรมพม่า : ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน

ทัวร์พม่า : แกรนด์มัณฑะเลย์ 3 วัน

IMG 0499
 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า  รหัส : AMM121-03

    รายละเอียด : โปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อูเบ็ง  – ทะเลสาบคองตามัน – พระราชวังไม้ชเวนานจอง – วัดกุโสดอร์ – Mandalay Hill
วันที่ 2 : พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี – เมืองมิงกุน – หมู่บ้านมิงกุน – เจดีย์ยักษ์มิงกุน – ระฆังยักษ์มิงกุน – พระราชวังมัณฑะเลย์
วันที่ 3 :

มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ

ออกเดินทาง (1,8,15,22 พ.ย./6,7,28 ธ.ค. 56)
Thai Air Asia(FD)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เริ่มต้นที่ 16,900 บาท

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า : แกรนด์มัณฑะเลย์ 3 วัน

ทัวร์พม่า : แกรนด์พม่า 6 วัน

IMG 0672
 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า  รหัส : AMM119-05

    รายละเอียด : โปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2 : พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก – เจดีย์โปตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เจดีย์ชเวดากอง  – ชมโชว์พื้นเมือง
วันที่ 3 :

ย่างกุ้ง – พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล – เจดีย์สัพพัญญู – วิหารธรรมยันจี – นั่งรถม้าชมทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสันดอร์ – โชว์เชิดหุ่นกระบอก

วันที่ 4 :

พุกาม – มัณฑะเลย์ – ลุ่มแม่น้ำอิระวดี – สะพานไม้อูเบ็ง – ทะเลสาบคองตามัน – พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอร์ – Mandalay Hill

วันที่ 5 :

พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี – มัณฑะเลย์ – เฮโฮ – วัดพองดออู – ทะเลสาบอินเล – หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม – หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง

วันที่ 6 :

อินเล – ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี – ตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ

ออกเดินทาง (22 ต.ค./19 พ.ย./3,10,27 ธ.ค. 56)
Thai Air Asia(FD)
 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เริ่มต้นที่ 38,900 บาท

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า : แกรนด์พม่า 6 วัน

ทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง พุกาม อมรปุระ มัณฑะเลย์ อินทร์แขวน 5 วัน

IMG 0534
 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า  รหัส : AMM119-04

    รายละเอียด : โปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2 : พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี – เจดีย์โปตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระเทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – เจดีย์ชเวดากอง  – ชมโชว์พื้นเมือง
วันที่ 3 :

ย่างกุ้ง – พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล – เจดีย์สัพพัญญู – วิหารธรรมยันจี – นั่งรถม้าชมทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสันดอร์ – โชว์เชิดหุ่นกระบอก

วันที่ 4 :

พุกาม – มัณฑะเลย์ – ลุ่มแม่น้ำอิระวดี – สะพานไม้อูเบ็ง – ทะเลสาบคองตามัน – พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอร์ – Mandalay Hill

วันที่ 5 :

พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ

ออกเดินทาง (24 ต.ค./6,13,20 พ.ย./4,11,18,25 ธ.ค. 56)
Thai Air Asia(FD)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เริ่มต้นที่ 29,900 บาท

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง พุกาม อมรปุระ มัณฑะเลย์ อินทร์แขวน 5 วัน

ทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 4 วัน

IMG 9865
 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า  รหัส : AMM116-06

    รายละเอียด : โปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง
วันที่ 2 : หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 3 :

พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง – วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก – เจดีย์กาบาเอ – ตลาดสก๊อต – เจดีย์ชเวดากอง – โชว์พื้นเมือง

วันที่ 4 :

ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – วัดบารมี – เจดีย์โปตาทาวน์ – พระตาหวาน – เทพทันใจ – เทพกระซิบ  กรุงเทพฯ

ออกเดินทาง (24 ต.ค./5,28,29 ธ.ค. 56)
Golden Myanmar Airlines(Y5)
 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เริ่มต้นที่ 17,900 บาท

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 4 วัน

ทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล อินทร์แขวน 6 วัน

IMG 0741
 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า  รหัส : AMM116-05

    รายละเอียด : โปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – ตำหนักชเวนานจอง – วัดกุโสดอร์ – สะพานไม้อูเบ็ง – ทะเลสาบคองตามัน  Mandalay Hill
วันที่ 2 : พิธีล้างหน้าพระมัยมุนี – พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล – วัดสัพพัญญู – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ชเวสันดอร์
วันที่ 3 :

พุกาม – วัดพองดออู – ทะเลสาบอินเล – หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม – หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง – วัดแมวกระโดด

วันที่ 4 :

อินเล – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระธาตุอินทร์แขวน

วันที่ 5 :

อินทร์แขวน – หงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 6 :

ย่างกุ้ง – วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี – เจดีย์โปตะทาวน์ – เทพทันใจ – ตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ

ออกเดินทาง (22 ต.ค./19 พ.ย./3,10,27 ธ.ค. 56)
Thai Smile Airways(TG)
 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เริ่มต้นที่ 38,900 บาท

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล อินทร์แขวน 6 วัน

ทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินทร์แขวน 5 วัน

IMG 0213
 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า  รหัส : AMM116-04

    รายละเอียด : โปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – ตำหนักชเวนานจอง – วัดกุโสดอร์ – Mandalay Hill
วันที่ 2 : พิธีล้างหน้าพระมัยมุนี – พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล – วัดสัพพัญญู – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ชเวสันดอร์
วันที่ 3 :

พุกาม – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระธาตุอินทร์แขวน

วันที่ 4 :

อินทร์แขวน – หงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 5 :

ย่างกุ้ง – วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี – เจดีย์โปตะทาวน์ – เทพทันใจ – ตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ

ออกเดินทาง (13 พ.ย./4,6,25,29 ธ.ค. 56)
Thai Smile Airways(TG)
 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เริ่มต้นที่ 29,900 บาท

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินทร์แขวน 5 วัน

ทัวร์พม่า : มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน พุกาม 4 วัน

IMG 0464
 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า  รหัส : AMM116-03

    รายละเอียด : โปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – ตำหนักชเวนานจอง – วัดกุโสดอร์ – วัดกุสินารา – Mandalay Hill
วันที่ 2 : พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล – วัดสัพพัญญู – นั่งรถม้าชมเมือง – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ชเวสันดอร์ – โชว์เชิดหุ่น
วันที่ 3 :

อมรปุระ – มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อูเบ็ง – ทะเลสาบคองตามัน – เจดีย์ยักษ์มิงกุน – ระฆังยักษ์มิงกุน – เจดีย์พญาเธียรดาน

วันที่ 4 :

พระมหามัยมุนี – มัณฑะเลย์  กรุงเทพฯ

ออกเดินทาง (23 ต.ค./21 พ.ย./5,7,30 ธ.ค. 56) Thai Airways(Tg)
 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เริ่มต้นที่ 19,900 บาท

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า : มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน พุกาม 4 วัน

ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนสุดคุ้ม ทัวร์บาหลี ทัวร์บาหลีราคาถูก ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์มาเก๊า ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก ทัวร์ลาว ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ถูก ทัวร์สิงคโปร์ ถูกที่สุด ทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก ทัวร์โฮจิมินห์ ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันถูก ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ทัวร์ไหว้พระพม่า บริษัททัวร์พม่า บริษัททัวร์สิงคโปร์ พม่า ทัวร์ มาเลเซีย ทัวร์ ราคาทัวร์บาหลี ราคาทัวร์พม่า ราคาทัวร์อเมริกา อเมริกา ทัวร์ เที่ยวจีน เที่ยวจีนราคาถูก เที่ยวจีนสุดคุ้ม เที่ยวพม่า เที่ยวมาเลเซีย เที่ยวลาว เที่ยวลาว ทัวร์ เที่ยวสิงคโปร์ เที่ยวอินโดนีเซีย เที่ยวเวียดนาม เที่ยวเวียดนามราคาถูก เที่ยวเวียดนามราคาประหยัด เที่ยวโฮจิมินห์ เที่ยวไต้หวัน แพคเกจจีน แพคเกจจีนราคาถูก แพคเกจทัวร์มาเลเซีย แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ แพคเกจทัวร์อเมริกา แพคเกจทัวร์อเมริการาคาถูก แพคเกจทัวร์ไต้หวัน แพ็คเกจ ทัวร์ พม่า แพ็คเกจทัวร์ลาว แพ็คเกจทัวร์ อเมริกา โปรแกรมทัวร์พม่า โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ทัวร์